top of page

Information till leverantörer

Vi har ändrat vårt ekonomi förvaltningssystem, vilket betyder att våra faktureringsadresser ändras. Fakturorna kan skickas som nätfaktura, e-postfaktura eller pappersfaktura.

Olemme vaihtaneet taloushallinnon järjestelmäämme, jonka vuoksi laskutusosoitteemme muuttuvat. Laskuja voi lähettää verkkolaskuina, sähköpostilla tai paperilaskuina.

Verkkolaskut / Nätfakturor:

Verkkolaskuosoite / eFakturaadress

Operaattori / Operatör

Välittäjän tunnus / Operatörs ID

003726081857

Maventa

003721291126

Ladda ned: Information till leverantörer

Sähköpostilaskut pdf – muodossa / E-postfakturor i pdf – format

Yksi lasku per tiedosto. / En faktura per fil.

Paperilaskujen postitusosoite / Postningsadress för pappersfakturor

JRT Bygg Ab Oy

26081857

PL 100

80020 Kollektor Scan

FINLAND

Kaikki muu posti pyydetään toimittamaan alla olevaan osoitteeseen. / All övrig post skall skickas till följande adress.

JRT Bygg Ab Oy Risöhällvägen 191

68570 LARSMO

FINLAND

bottom of page